I Narvik har ca. 2000 soldater inntatt byen. I natt lå panserskipene Eidsvold og Norge klar til kamp ved havneinnløpet. Tyskerne ba nordmennene først om å samarbeide, men det ble avvist. Dermed ble begge skip torpedert og 276 mann mistet livet. Jonas Tautra Vevatne forteller:

«Min bestefar var den eneste under dekk på panserskipet Norge som overlevde etter en lang svømmetur i den kalde Ofotfjorden. Jeg husker han fortalte hvordan han så torpedoen komme og sprengte stort hull i skroget. Alle på kanonlaget hans døde, mens bestefar svømte ut gjennom torpedohullet. Oppvokst på ei lita øy var han både sjøvant, sterk og svømmedyktig. Han oppholdt seg lenge i sjøen før han kom seg til land, der han fikk tørre klær av ei kvinne på et lite bruk i nærheten av sjøkanten.»

(09.04.1940) (Bildet: Panserskipene Eidsvold og Norge)