Den britiske marinen sender ni ubåter, to franske ubåter og én polsk ubåt til havområdene nær Danmark og Norge for patruljering. De vil vente på en eventuell tysk invasjon. (01.04.1940)

Hitler har satt datoen for invasjon av Danmark og Norge: 9. april. To divisjoner skal sendes til Danmark og seks divisjoner til Norge, mens den tyske marinen skal assistere operasjonen. Luftwaffe skal også bistå fra lufta. (01.04.1940)

Britene planlegger minelegging av norskekysten og vil gjennom «Plan R4» lage en plan for å reagere på eventuell tysk invasjon av Norge: De vil sende en infanteribrigade til Narvik og bataljoner til Trondheim, Stavanger og Bergen. (01.04.1940)

Odelstinget har vedtatt et tillegg til loven om filmsensur: Sensuren gis fullmakt til å forby krigførende lands propagandafilmer som kan skade rikets interesser. (01.04.1940)