Ni unge studenter er dømt til døden og blir skutt for å ha deltatt i motstandsarbeid. De ni, som var venner fra det kristne studentarbeidet, lå i trening på en hytte ovenfor Hokksund, men ble ofre for angiveri. Om en av de henrettede, Cay Børre Kristiansen, forteller Rolf Hesselberg:

(04.07.1944)

Det registreres stadig flere ofre for trespritdrikking. En Oslo-mann opplevde nylig å først bli blind før han døde på sykehuset. (04.07.1944)

Mesteparten av Kirkenes blir lagt i ruiner og står i brann etter et voldsomt sovjetisk flyangrep. Sågar hovedvannledningen blir truffet av en bombe, og da blir brannvesenets jobb håpløs å gjennomføre. En rekke mindre ammunisjonslagre tar også fyr og eksploderer. Utpå kvelden når brannen det store, tyske marinelageret, der mengder av bensin, olje og gassflasker går i luften. Det har vært mange sovjetiske bombeangrep mot Kirkenes, opptil 50 på én måned, men dette er det desidert verste og skaper de største ødeleggelsene. (Foto: Grenselandmuseet) (04.07.1944)

Fellesferiene begynner, og det er lange køer utenfor politiets reisekontor i Oslo. De består av folk som skal søke om tillatelse til å reise med jernbane. Syketrygdede med familie har rett til én fellesreise i året. (04.07.1944)

Mange badesteder langs Oslofjorden og på Sørlandet er i år sperret for sivile. Okkupasjonsmakten har bygget befestninger og satt opp piggtrådsperringer. (03.07.1944)

Det meddeles av voksne, ungdom og skolebarn som arbeider minst to uker i strekk med jordbruk eller vedhogst i sommer, vil få ekstra rasjoner av poteter og grønnsaker. (03.07.1944)

18 teologiske kandidater ordineres til prester av biskop Krohn-Hansen ved en gudstjeneste på Helgøya. Den Midlertidige Kirkeledelse har bedt dem om å gå inn i tjenesten og betjene menigheter hvor prestene er forvist. (02.07.1944)

Etter opprettelsen i 1943, ved sammenslåing av Handelsdepartementet og Forsyningsdepartementet, har det NS-styrte Næringsdepartementet nå hele 137 sekretærer og 289 kontorassistenter. (01.07.1944)

Fra 1. juli er det innført nye omsetningsavgifter på flere forbruksvarer, blant annet fyrstikker, øl og brennevin, belysningsmidler, kunstige søtstoffer og skinn til beredning av pels. Skjenkeavgiften for vin og brennevin er også satt opp. (01.07.1944)

Oliver Cappelen Møystad blir avskjediget som landshirdsjef. Karl A. Marthinsen overtar. (01.07.1944)

Advokat Gunnar Spangen blir funnet likvidert i Lierskogen, som en del av Gestapos hemmelige «Blumenplüchen»-aksjon. Okkupantene legger opp til at disse mordene ikke skal kunne spores tilbake til Gestapo. Tankegangen baserer seg på at de norske motstandsgruppene vil få skylden, noe som på den måten skal bevise deres manglende effektivitet ved at de ikke engang kjenner sine egne. Men forholdene er altfor gjennomsiktige til at en slik strategi lykkes: Når advokat Spangen blir skutt utenfor Drammen, vet hele byen bare noen timer etterpå at han har blitt bortført av Gestapo. (01.07.1944)