Seks nordmenn, tre kvinner og tre menn, har i natt blitt henrettet på Grini. De legges i en fellesgrav. (21.07.1944)