Medlem av Rinnanbanden, Joralf Borgan, blir likvidert i Jonsvannsveien 46 i Trondheim av Henry Rinnan og Karl Dolmen. Bakgrunnen er at det har utviklet seg en intern opposisjon mot Rinnan. Han blir skutt seks ganger og dumpes i sjøen ved Trolla utenfor byen. (18.07.1944)

Det er stort behov for vedhuggere over hele landet. Hittil er det bare hugget vel en tredjedel av de 1,6 millioner favner ved som trengs til vinteren. (18.07.1944)

Det er skrikende mangel på arbeidskraft i jordbruket. Fra alle kanter av landet rapporteres mangel på både gårdsgutter, fjøshjelp og innepiker. (18.07.1944)

I parkene i byene er plukking av lindeblomster et vanlig syn. Ifølge de som har greie på det, gir det visst en god te. (18.07.1944)

Det meldes at sommervarmen har kommet til Østlandet og at det er stor utfart til badestedene. Tross reiserestriksjoner er også mange på reisefot, og hoteller og pensjonater melder om fullt hus. Turistforeningens hytter i Jotunheimen har fullt belegg. Det er imidlertid store problemer med å skaffe nok mat til alle feriegjestene. (18.07.1944)

Sjef for Sikkerhetspolitiet, Karl A. Marthinsen, og riksfullmektig for Arbeidsinnsatsen, Christian Astrup, avtaler at ungdom som ikke vil la seg registrere skal hentes av politiet. Er ikke vedkommende til stede, skal man heller ta med seg en pårørende. (18.07.1944)