Etterretningsagenten Erik Bern fra Hamar blir omringet og drept av rundt tretti tyskere mens han sammen med sin kone er på vei til radiosenderen han drifter i Sånerskogen i Våler. Kona blir alvorlig såret. (21.07.1944)

I Hardanger fråtser lokalbefolkningen og turistene i modne moreller. Etter frakt til byene, blir det delt ut en halv kilo til hver mot klipp på grønnsakskortet. Moreller regnes som «frukt», ikke som bær, og er dermed underlagt rasjonering. (21.07.1944)

Seks nordmenn, tre kvinner og tre menn, har i natt blitt henrettet på Grini. De legges i en fellesgrav. (21.07.1944)