Gerd Aslaug Skotterud fra Brandval er på vei hjem fra Grue Finnskog i en lastebil når tre norske statspolitifolk åpner ild mot lastebilen fordi sjåføren ikke stopper på anrop. Gerd omkommer på stedet. (Foto: Våre falne) (28.07.1944)

Hovedstadsavisene minner om at bare den mest livsviktige bilkjøring kan bli utført. Dessuten blir det ingen ytterligere tildeling av flytende drivstoff til det sivile norske næringslivs transporter. (28.07.1944)