Mange badesteder langs Oslofjorden og på Sørlandet er i år sperret for sivile. Okkupasjonsmakten har bygget befestninger og satt opp piggtrådsperringer. (03.07.1944)

Det meddeles av voksne, ungdom og skolebarn som arbeider minst to uker i strekk med jordbruk eller vedhogst i sommer, vil få ekstra rasjoner av poteter og grønnsaker. (03.07.1944)