I parkene i byene er plukking av lindeblomster et vanlig syn. Ifølge de som har greie på det, gir det visst en god te. (18.07.1944)

Det meldes at sommervarmen har kommet til Østlandet og at det er stor utfart til badestedene. Tross reiserestriksjoner er også mange på reisefot, og hoteller og pensjonater melder om fullt hus. Turistforeningens hytter i Jotunheimen har fullt belegg. Det er imidlertid store problemer med å skaffe nok mat til alle feriegjestene. (18.07.1944)

Sjef for Sikkerhetspolitiet, Karl A. Marthinsen, og riksfullmektig for Arbeidsinnsatsen, Christian Astrup, avtaler at ungdom som ikke vil la seg registrere skal hentes av politiet. Er ikke vedkommende til stede, skal man heller ta med seg en pårørende. (18.07.1944)

44 Barracuda-stupbombere, 18 Hellcat-fightere og 30 andre fly fra de britiske hangarskipene HMS Formidable, HMS Indefatigable og HMS Furious har angrepet Tirpitz i «Operation Mascot». Ingen av flyene lykkes imidlertid med å skade slagskipet. (17.07.1944)

To norske nazister, deriblant en statspolitikonstabel, blir arrestert etter å ha gått rundt i fylla i Oslo og skutt med skarpt inn folks vinduer fordi det ikke er blendet godt nok. Én mann har blitt såret av skuddene. Det er påbudt å bruke svarte blendingsgardiner, men fortsatt er det ikke alle som etterkommer dette påbudet. Begge blir løslatt samme dag. (15.07.1944)

52 år gamle Petter Albert Hammerø har blitt arrestert for andre gang for å ha drevet etterretning og ha fremstilt falske pass og legitimasjonskort. Han blir senere skutt på Trandum. (15.07.1944)

Det kunngjøres at elever over 15 år heretter ikke kan opptas ved handelsskoler, fylkesskoler, folkehøyskoler eller realskoler/framhaldsskoler uten at det er godkjent av arbeidsformidlingen. (15.07.1944)

Betjent Jensen har avlevert et dagsferskt eksemplar av den illegale avisen «London-Nytt» til Statspolitiet. Avisen ble funnet i rennestenen rett utenfor Statspolitiets hovedkvarter i Kronprinsensgate i Oslo. En regner med at det i løpet av okkupasjonstiden utkommer totalt rundt 1,5 millioner eksemplarer av avisen fordelt på rundt 540 ordinære nummer. Redaksjonen blir flere ganger raidet og en rekke medlemmer arrestert. (14.07.1944)

En britisk marineavdeling under admiral Moore, forsøker å angripe Tirpitz i Kåfjorden, men mislykkes. (14.07.1944)

MB Sylvia har forlatt Sula med seks personer om bord, på vei mot Shetland. Båten returnerer til Norge i august med mini-ubåter fra Kompani Linge. (13.07.1944)

To bevæpnede menn har angrepet kontoret for Arbeidstjenesten i Drammen. Der truer de ansatte med pistoler og setter fyr på arkivet. Gjerningsmennene forlot stedet etter 30 minutter og tok med seg skrivemaskin, stemplede konvolutter og skrivepapir. (10.07.1944)

Tyskerne har skjerpet vaktholdet ved kaiene i Fredrikstad, som nå er den viktigste havn for permittenttrafikken fra Norge. En mann som nylig ikke stoppet på anrop fra en vaktpost, ble beskutt og såret. (10.07.1944)

Det innføres nye regler for formidling av rikstelefoner over Oslos telefonanlegg: Samtalene må ikke ha lengre varighet enn tre minutter, og mellom klokken 10 og 12 er bare livsviktige telefonsamtaler tillatt. Utstyret og personalet er anstrengt til det ytterste. (10.07.1944)

Eggtilførslene til Stavanger har de siste par månedene vært så små at man ikke engang har klart å dekke sykerasjonene, skriver Stavanger Avis. Byen har bare fått en femtedel av tilførslene fra samme periode i fjor. (08.07.1944)

MK Uløy blir angrepet og senket av fire fly på vei fra Vadsø til Tromsø. 12 passasjerer og tre av mannskapet omkommer. (07.07.1944)

Kraftsituasjonen i Sør-Norge foran vinteren ser ikke lys ut. Vannmagasinene har et underskudd som tilsvarer 200 millioner kWh. Selv med rikelig nedbør til høsten, må en regne med restriksjoner på strømforbruket, ifølge NVE. (07.07.1944)

Kjell Segelcke Koren (20) og Åge Hedenstad (23) blir etter ordre fra Terboven henrettet ved skyting i en skråning ca. én kilometer fra Grini. (05.07.1944)

Ni gestapister går til aksjon mot tre Milorg-karer og radiosenderen «Corncrake» på Nesodden. I bakhånd har de 40 luftvernartillerisoldater som omringer husklyngen Milorg-karene oppholder seg i. De tre forsvarer seg og lykkes i å tilintetgjøre senderen og alle viktige papirer, men den tyske overmakten er for stor; alle tre blir drept. (04.07.1944)