Ni gestapister går til aksjon mot tre Milorg-karer og radiosenderen «Corncrake» på Nesodden. I bakhånd har de 40 luftvernartillerisoldater som omringer husklyngen Milorg-karene oppholder seg i. De tre forsvarer seg og lykkes i å tilintetgjøre senderen og alle viktige papirer, men den tyske overmakten er for stor; alle tre blir drept. (04.07.1944)

Ni unge studenter er dømt til døden og blir skutt for å ha deltatt i motstandsarbeid. De ni, som var venner fra det kristne studentarbeidet, lå i trening på en hytte ovenfor Hokksund, men ble ofre for angiveri. Om en av de henrettede, Cay Børre Kristiansen, forteller Rolf Hesselberg:

(04.07.1944)

Det registreres stadig flere ofre for trespritdrikking. En Oslo-mann opplevde nylig å først bli blind før han døde på sykehuset. (04.07.1944)

Mesteparten av Kirkenes blir lagt i ruiner og står i brann etter et voldsomt sovjetisk flyangrep. Sågar hovedvannledningen blir truffet av en bombe, og da blir brannvesenets jobb håpløs å gjennomføre. En rekke mindre ammunisjonslagre tar også fyr og eksploderer. Utpå kvelden når brannen det store, tyske marinelageret, der mengder av bensin, olje og gassflasker går i luften. Det har vært mange sovjetiske bombeangrep mot Kirkenes, opptil 50 på én måned, men dette er det desidert verste og skaper de største ødeleggelsene. (Foto: Grenselandmuseet) (04.07.1944)

Fellesferiene begynner, og det er lange køer utenfor politiets reisekontor i Oslo. De består av folk som skal søke om tillatelse til å reise med jernbane. Syketrygdede med familie har rett til én fellesreise i året. (04.07.1944)