Betjent Jensen har avlevert et dagsferskt eksemplar av den illegale avisen «London-Nytt» til Statspolitiet. Avisen ble funnet i rennestenen rett utenfor Statspolitiets hovedkvarter i Kronprinsensgate i Oslo. En regner med at det i løpet av okkupasjonstiden utkommer totalt rundt 1,5 millioner eksemplarer av avisen fordelt på rundt 540 ordinære nummer. Redaksjonen blir flere ganger raidet og en rekke medlemmer arrestert. (14.07.1944)

En britisk marineavdeling under admiral Moore, forsøker å angripe Tirpitz i Kåfjorden, men mislykkes. (14.07.1944)