Tyvslakting av dyr på beite er utbredt i sommer. Landets politimestre retter en henstilling til alle om å melde fra når de får kjennskap til slike tilfeller. (27.07.1944)