Osvald-gruppen gjennomfører aksjoner mot Oslo Sparebanks filial på Damplass i Oslo og Drammen Sparebank. Begge aksjonene mislykkes. (29.07.1944)