NS har reist et stort monument på Stiklestad i Verdal. Hensikten er å knytte den nasjonalsosialistiske bevegelsen opp mot den historiske arven som stedet representerer. Monumentet er tegnet av Wilhelm Rasmussen, som selv er medlem i NS. Vidkun Quisling taler ved avdukningen, som skjer under NS’ 10-års-markering og landsstevne på Stiklestad. (Foto: Stiklestad nasjonale kultursenter) (29.07.1944)