Hovedstadsavisene skriver at det trolig er omtrent en halv million rotter i Oslo. Det vil bli igangsatt omfattende utryddelseskampanjer for å bøte på problemet. (19.07.1944)