Milorgs Sentralledelse (SL) mottar følgende ordre fra Forsvarets Overkommando i London: «Bensin og olje nå mål av meget høy prioritet. Fra nå av bør derfor bensin og olje angripes så vel lagret som under transport ved enhver anledning. Særlig vekt bør legges på Wehrmacht bensin og Luftwaffe flybensin». SL svarer samme dag: «Aksjoner forberedes gjennomført i størst mulig utstrekning». Dermed har Milorg nå fått grønt lys for aktiv sabotasje fra offentlig hold. (26.07.1944)