Kjell Segelcke Koren (20) og Åge Hedenstad (23) blir etter ordre fra Terboven henrettet ved skyting i en skråning ca. én kilometer fra Grini. (05.07.1944)