18 teologiske kandidater ordineres til prester av biskop Krohn-Hansen ved en gudstjeneste på Helgøya. Den Midlertidige Kirkeledelse har bedt dem om å gå inn i tjenesten og betjene menigheter hvor prestene er forvist. (02.07.1944)