To norske nazister, deriblant en statspolitikonstabel, blir arrestert etter å ha gått rundt i fylla i Oslo og skutt med skarpt inn folks vinduer fordi det ikke er blendet godt nok. Én mann har blitt såret av skuddene. Det er påbudt å bruke svarte blendingsgardiner, men fortsatt er det ikke alle som etterkommer dette påbudet. Begge blir løslatt samme dag. (15.07.1944)

52 år gamle Petter Albert Hammerø har blitt arrestert for andre gang for å ha drevet etterretning og ha fremstilt falske pass og legitimasjonskort. Han blir senere skutt på Trandum. (15.07.1944)

Det kunngjøres at elever over 15 år heretter ikke kan opptas ved handelsskoler, fylkesskoler, folkehøyskoler eller realskoler/framhaldsskoler uten at det er godkjent av arbeidsformidlingen. (15.07.1944)