Hovedstadsavisene minner om at bare den mest livsviktige bilkjøring kan bli utført. Dessuten blir det ingen ytterligere tildeling av flytende drivstoff til det sivile norske næringslivs transporter. (28.07.1944)