Det er stort behov for vedhuggere over hele landet. Hittil er det bare hugget vel en tredjedel av de 1,6 millioner favner ved som trengs til vinteren. (18.07.1944)