En gårdbruker på Toten har fått en bot på 2000 kroner fordi han har tresket 10-12 tonn korn uten å tilkalle kornveieren. Det er ikke tillatt å treske uten at den oppnevnte kornveieren er til stede. (18.10.1943)

NS arrangerer hirdmønstring i Oslo. Hirden marsjerer opp på Universitetsplassen, og Vidkun Quisling holder tale. (17.10.1943)

10 angivelige medlemmer av Wærdahl-gruppen i Trondheim blir arrestert av Gestapo. De blir under avhør utsatt for svært grov tortur. (16.10.1943)

Operasjon Locomotive – en krysser og fire jagere – ankommer Moskushavn ved Longyearbyen med forsyninger og forsterkninger etter det tyske angrepet 8. september. Nødvendig utstyr og avløsningsmannskap kommer i land, og operasjonen er gjennomført i løpet av få timer, selv om den ene jageren blir angrepet av to tyske ubåter i Isfjorden. Samtidig er det besluttet at garnisonen på Svalbard flyttes til Longyearbyen. (16.10.1943)

Siden lagerkapasiteten for poteter er begrenset, får forbrukere i Stor-Oslo tilbud om å kjøpe 10 kilo ekstra poteter mot klipp av et av potetkortenes merker for september 1944. Hvis forbrukerne straks foretar innkjøp, blir det ikke nødvendig å benytte Colosseum kino som potetlager. (16.10.1943)

Carsten Wærdahl blir arrestert på åpen gate og torturert av Rinnanbanden i Jonsvannsveien 46 i Trondheim. Han har tatt over ledelsen av den venstreorienterte motstandsbevegelsen i byen etter at Henry Thingstad ble tatt i februar. Arrestasjonen av Wærdahl er starten på «den tredje kommunistsaken». I ukene som kommer, blir drøyt tretti personer arrestert. (15.10.1943)

Statspolitiet har etter Quislings ordre arrestert ti universitetslærere og 63 studenter i Oslo. Arrestasjonen er foretatt etter lister satt opp av politisjef Marthinsen og NS’ studentleder. Samtlige kjøres til Bredtveit fengsel der de blir forhørt og spurt om de er imot det nye opptaksreglementet. De blir også bedt om å underskrive en erklæring om at de godtar reglementet. Alle nekter å skrive under og blir dømt til seks måneders sikring. (15.10.1943)

Friedrich Gustav Doller og kona Grete Doller blir arrestert i Grimstad. De ble ikke arrestert under den store jødeaksjonen i fjor høst, men nå har okkupasjonsmyndighetene funnet ut at begge to har jødisk bakgrunn. Begge fengsles i Kristiansand i tre måneder før de sendes videre til Grini. Senere havner de i konsentrasjonsleir i Polen, hvor de overlever. (14.10.1943)

En pakke med en bombe blir levert i Innherredsveien 125 i Trondheim, ment for Rinnanbandens Ivar Grande, men likvideringsforsøket blir oppdaget. (14.10.1943)

Tre gisler fra Drammen og to fra Mjøndalen henrettes som hevn for sprengnings-sabotasjen mot Sørlandstoget for en uke siden. (14.10.1943)

De siste to dagene er en rekke personer henrettet i Trandumskogen, hele 15 i tallet. Blant dem er Sigurd Jacobsen, troppssjef i Milorg og medlem av Oslogjengen, og Lars Telle som var sentral motstandsmann i Telavåg. (14.10.1943)

Når en dykker fra bergingsbåten Achilles undersøker det tyske skipet Jantje Fritzen som ble skadet av to Linge-karer i Ålesund den 4. oktober, finner han til sin forskrekkelse et lik på bunnen ved Stornespiren. Det viser seg å være Marino Nilsson, som ble likvidert av Rinnan-agenter i desember 1942. Liket er pakket inn i en tykk presenning. (14.10.1943)

Stor-Oslo sikrer seg ekstraordinære lagerlokaler for potetforsyningen: Både Rådhussalen, Kinopaleet og Colosseum skal benyttes som lagre. (14.10.1943)

Ålesund Røde Kors åpner suppekjøkkenet i Buholmgata igjen. Det blir utdeling tre ganger i uka; mandag, onsdag og fredag. (13.10.1943)

Etter en konferanse med LO og Norsk Forbund for Skog- og Landarbeid, har Rikskommissariatet stilt en ekstra kvote tobakk til rådighet for særlig kvalifiserte skogsarbeidere. (12.10.1943)

Vidkun Quisling bryter alle forhandlinger med Universitetet i Oslo, forlanger at det nye reglementet som vektlegger politisk syn ved studentopptak blir «etterkommet av alle vedkommende» og truer med arrestasjoner. (12.10.1943)

Osvald-gruppen gjennomfører en sprengningsaksjon mot kraftnettet omkring Oslo, ved blant annet Liertoppen, Bryn og Norderhov. Resultatet av aksjonen er ukjent. (12.10.1943)

En av de kvinnelige ansatte fra hurtigruteskipet Sanct Svithun, som forliste ved Stadlandet 30. september, skyller i land ved Tustna utenfor Kristiansund. Det er funnet flere lik fra skipet langs kystlinjen de siste dagene. (11.10.1943)

Etter å ha oppholdt seg noen måneder i Storbritannia, blir Joachim Rønneberg gitt nye oppgaver: Nå skal han planlegge Operasjon Fieldfare, som har som mål å bryte jernbaneforbindelsen gjennom Romsdal til Åndalsnes. (11.10.1943)