Vidkun Quisling bryter alle forhandlinger med Universitetet i Oslo, forlanger at det nye reglementet som vektlegger politisk syn ved studentopptak blir «etterkommet av alle vedkommende» og truer med arrestasjoner. (12.10.1943)