Statspolitiet har etter Quislings ordre arrestert ti universitetslærere og 63 studenter i Oslo. Arrestasjonen er foretatt etter lister satt opp av politisjef Marthinsen og NS’ studentleder. Samtlige kjøres til Bredtveit fengsel der de blir forhørt og spurt om de er imot det nye opptaksreglementet. De blir også bedt om å underskrive en erklæring om at de godtar reglementet. Alle nekter å skrive under og blir dømt til seks måneders sikring. (15.10.1943)