DS Hallfried av Oslo blir torpedert og senket nord for Azorene. 31 mann av besetningen trekkes ned av dragsuget, mens tre mann klarer å berge seg på en flåte. Disse blir plukket opp av jageren Wrestler. (31.10.1943)

Linge-karene Peter Deinboll, Torfinn Bjørnås, Arne Hægstad, Paal Skjærpe, Odd Nilsen, Aasmund Wisløff og Leif Brønn sprenger lokomotiver på Thamshavn, Orkanger og Løkken stasjoner i en koordinert aksjon. Dette reduserer Thamshavnbanens kapasitet betydelig og medfører at det bare er ett elektrisk kislokomotiv og ett elektrisk skiftelokomotiv til disposisjon, i tillegg til fem innleide damplokomotiver som har stor begrensning på hvor store tog de kan kjøre med. Opprinnelig var planen å sprenge gruvesjakten, men det lykkes ikke på grunn av for strengt vakthold. (31.10.1943)