Nationaltheatrets kuppel brenner og 50 brannmenn fra fem stasjoner bruker tre slanger innenfra. Siden scenens jernteppe er nede og overrislingsanlegget fungerer tilfredsstillende, blir brannen snart slukket og skadene begrenset til kuppelen og scenehuset. Teateret må antakelig stenge i 2-3 måneder, og det konkluderes etter hvert med at brannen var påsatt. (08.10.1943)