NS arrangerer hirdmønstring i Oslo. Hirden marsjerer opp på Universitetsplassen, og Vidkun Quisling holder tale. (17.10.1943)