Gustav Fredrik Andersen fra Trondheim, som har vært aktiv i Thingstadgruppen, blir arrestert og fengslet. (28.10.1943)