Det er stor økning i trafikkulykker i Oslo. Fra 1. august til 28. oktober har det forekommet 329 ulykker, hvorav ni med døden til følge. Forsterkede politipatruljer skal overvåke sporveistrafikken om kvelden. Uforsiktighet på trikken straffes med bøter. (30.10.1943)