Etter en konferanse med LO og Norsk Forbund for Skog- og Landarbeid, har Rikskommissariatet stilt en ekstra kvote tobakk til rådighet for særlig kvalifiserte skogsarbeidere. (12.10.1943)

Vidkun Quisling bryter alle forhandlinger med Universitetet i Oslo, forlanger at det nye reglementet som vektlegger politisk syn ved studentopptak blir «etterkommet av alle vedkommende» og truer med arrestasjoner. (12.10.1943)

Osvald-gruppen gjennomfører en sprengningsaksjon mot kraftnettet omkring Oslo, ved blant annet Liertoppen, Bryn og Norderhov. Resultatet av aksjonen er ukjent. (12.10.1943)