Forholdet mellom Norge og Sverige blir gradvis mindre spent. Den svenske nøytralitetspolitikken har de tre første krigsårene vært pro-tysk, men nå begynner politikken å svinge over i alliert favør, blant annet ved at svenskene i august innstilte permittenttrafikken, norske flyktninger har fått en bedre behandling og svenskene har gitt tillatelse til utdannelse av norske polititropper på svensk område. (06.10.1943)