Carsten Wærdahl blir arrestert på åpen gate og torturert av Rinnanbanden i Jonsvannsveien 46 i Trondheim. Han har tatt over ledelsen av den venstreorienterte motstandsbevegelsen i byen etter at Henry Thingstad ble tatt i februar. Arrestasjonen av Wærdahl er starten på «den tredje kommunistsaken». I ukene som kommer, blir drøyt tretti personer arrestert. (15.10.1943)

Statspolitiet har etter Quislings ordre arrestert ti universitetslærere og 63 studenter i Oslo. Arrestasjonen er foretatt etter lister satt opp av politisjef Marthinsen og NS’ studentleder. Samtlige kjøres til Bredtveit fengsel der de blir forhørt og spurt om de er imot det nye opptaksreglementet. De blir også bedt om å underskrive en erklæring om at de godtar reglementet. Alle nekter å skrive under og blir dømt til seks måneders sikring. (15.10.1943)