10 angivelige medlemmer av Wærdahl-gruppen i Trondheim blir arrestert av Gestapo. De blir under avhør utsatt for svært grov tortur. (16.10.1943)