Linge-karene Torbjørn Hoff (26) fra Elverum, Henning Løkken (27) fra Stor-Elvdal og Jens Christian Beck (23) fra Nittedal blir sluppet ned i fallskjerm over Rørosvidda for å forberede jernbanesabotasje. På grunn av navigeringsfeil slippes de imidlertid over Rambergsjøen som ikke er helt tilfrosset, og alle tre drukner. Samme dag forsvinner også etterretningsagent Lyder Hassel som blir sluppet ned i fallskjerm over Verrafjella. Antakelig drukner også han i et fjellvann. (10.10.1943)

Nationaltheatrets kuppel brenner og 50 brannmenn fra fem stasjoner bruker tre slanger innenfra. Siden scenens jernteppe er nede og overrislingsanlegget fungerer tilfredsstillende, blir brannen snart slukket og skadene begrenset til kuppelen og scenehuset. Teateret må antakelig stenge i 2-3 måneder, og det konkluderes etter hvert med at brannen var påsatt. (08.10.1943)

Osvald-gruppen sprenger skinnegangen under Sørlandstoget mellom Drammen og Mjøndalen. Flere vogner sporer av, to tyskere blir drept og flere norske sivile skadet. Terboven går hardt til verks etter dette: Tyskerne arresterer omkring 60 gisler og truer med å henrette dem hvis ikke fremtredende menn i distriktet går ut med en offentlig fordømmelse av sabotasjeaksjonen. (07.10.1943)

En aksjonsgruppe er sendt fra Stockholm for å utføre et attentat mot Henry Rinnan på oppdrag fra SOE. Gruppen venter på Rinnan ved hans privatbolig Landstads vei 1 i Trondheim, men han ankommer med bilen i stor fart, bråstopper og skynder seg innenfor hagegjerdet med en pistol i hånden. Det virker som han har ventet på et angrep. Attentatmennene rekker dermed ikke å åpne ild mot han, men det blir en skuddveksling mellom Rinnans medarbeider Karl Dolmen og lederen for attentatgruppen. Dolmen blir skutt i brystet og ender på sykehus i fem-seks måneder, mens Rinnan selv er uskadd. (07.10.1943)

Det varsles om at kriselagrene av poteter i Oslo og Aker utgjør bare omkring 15 prosent av behovet. En ditto svikt i privates og bedrifters lagring, vil innebære at kommunens kriselagre vil bli tømt tidlig på vinteren, advares det. (07.10.1943)

NKPs planer om å sprenge Vallø oljeraffineri ved Tønsberg blir stoppet etter anmodning fra Milorg. (07.10.1943)

Solveig Kleves datter, Anne-Marie, begynner i klasse 2A ved Berg skole i Trondheim. Hjemmeadressen hennes oppgis til Jonsvannsveien 46 – Rinnanbandens hovedkvarter. (07.10.1943)

Forholdet mellom Norge og Sverige blir gradvis mindre spent. Den svenske nøytralitetspolitikken har de tre første krigsårene vært pro-tysk, men nå begynner politikken å svinge over i alliert favør, blant annet ved at svenskene i august innstilte permittenttrafikken, norske flyktninger har fått en bedre behandling og svenskene har gitt tillatelse til utdannelse av norske polititropper på svensk område. (06.10.1943)

MT Britannia av Oslo blir torpedert og skadet på vei mot Bandar Abbas. Skipet klarer å fortsette med full kraft på begge motorer. Ubåten kommer opp til overflaten, blir møtt med ild fra skipets kanon og forsvinner raskt under havflaten igjen. Skipet blir reparert i Bombay. (05.10.1943)

Norges Apotekerforening har bedt om å få fritak fra salg av såkalt sykebrennevin mot resept. Årsaken er mangel på beholdninger av spirituosa, noe som gjør at apotekene ikke klarer å effektuere bestillingene i en rekke tilfeller. Personalet, som for øvrig er overbelastet, blir dermed også gjenstand for publikums misnøye, heter det. (05.10.1943)

Flere fly fra et amerikansk hangarskip går til angrep i Bodø-området. Åtte tyske handelsskip og en del andre skip blir ødelagt. Flere blir drept, deriblant noen nordmenn. (04.10.1943)

Linge-karene Helmer Hoel og Severin Synnes padler i kajakk frem til det tyske skipet Jantje Fritzen på 6500 tonn. Skipet ligger ved bunkerstasjonen i Ålesund. Oppdraget er å senke tyske skip med ladninger som skal eksplodere i rom sjø. Sabotørene får festet ladningene seks fot under vann midtskips og akterut. Førti minutter senere eksploderer ladningene, ett døgn for tidlig. Skipet begynner å synke, men norske bergingsbåter som holder til like ved klarer å holde det flytende. (04.10.1943)

Rasjoneringskosten med mye grønnsaker og bare grovt brød har en god innflytelse på tannhelsen, samtidig som det er mangel på sukkertøy. Barnas tenner har dermed blitt betydelig bedre, forteller en fylkestannlege. (02.10.1943)

DS Storviken av Bergen torpederes og senkes av en japansk ubåt på reise fra Mombassa til Aden. 37 mann mister livet, mens rundt 17 mann blir tatt opp av et britisk krigsfartøy. (01.10.1943)