Siden lagerkapasiteten for poteter er begrenset, får forbrukere i Stor-Oslo tilbud om å kjøpe 10 kilo ekstra poteter mot klipp av et av potetkortenes merker for september 1944. Hvis forbrukerne straks foretar innkjøp, blir det ikke nødvendig å benytte Colosseum kino som potetlager. (16.10.1943)