Osvald-gruppen gjennomfører en sprengningsaksjon mot kraftnettet omkring Oslo, ved blant annet Liertoppen, Bryn og Norderhov. Resultatet av aksjonen er ukjent. (12.10.1943)