Etter en konferanse med LO og Norsk Forbund for Skog- og Landarbeid, har Rikskommissariatet stilt en ekstra kvote tobakk til rådighet for særlig kvalifiserte skogsarbeidere. (12.10.1943)