Tre jugoslaviske fanger rømmer fra Falstad. I flomlys klipper de seg gjennom piggtråden mellom to vakttårn etter å ha stjålet en saks fra tyskerne. De blir oppdaget og beskutt med maskingevær, men kommer seg uskadet ut av området og over til Sverige. (20.10.1943)

Ministerpresident Quisling undertegner en lov som påbyr at alle barn født etter 1. januar 1942 skal være vaksinert mot kopper innen utgangen av det kalenderåret som følger etter fødselen. Alle barn skal revaksineres i sitt tiende leveår. (20.10.1943)

Hjemmefrontens ledelse sender brev til Pressekontoret i London hvor de protesterer mot bombingen av hurtigruteskipet Sanct Svithun. Brevet blir forelagt utenriksminister Lie og behandles i regjeringskonferanse. De skriver blant annet:
(20.10.1943) 

På grunn av mangel på råstoff, pålegger Næringsdepartementet industri og handel å vise den største sparsommelighet med papir: Blant annet skal kjøpmenn droppe å bruke innpakningspapir, og publikum må selv sørge for å holde emballasje ved innkjøp. Brukt papir må ikke brennes eller kastes, men tas vare på for videre bruk så lenge det er anvendelig, påpekes det. (20.10.1943)