En gårdbruker på Toten har fått en bot på 2000 kroner fordi han har tresket 10-12 tonn korn uten å tilkalle kornveieren. Det er ikke tillatt å treske uten at den oppnevnte kornveieren er til stede. (18.10.1943)