DS Storviken av Bergen torpederes og senkes av en japansk ubåt på reise fra Mombassa til Aden. 37 mann mister livet, mens rundt 17 mann blir tatt opp av et britisk krigsfartøy. (01.10.1943)