Operasjon Locomotive – en krysser og fire jagere – ankommer Moskushavn ved Longyearbyen med forsyninger og forsterkninger etter det tyske angrepet 8. september. Nødvendig utstyr og avløsningsmannskap kommer i land, og operasjonen er gjennomført i løpet av få timer, selv om den ene jageren blir angrepet av to tyske ubåter i Isfjorden. Samtidig er det besluttet at garnisonen på Svalbard flyttes til Longyearbyen. (16.10.1943)