Hjemmefrontens ledelse sender brev til Pressekontoret i London hvor de protesterer mot bombingen av hurtigruteskipet Sanct Svithun. Brevet blir forelagt utenriksminister Lie og behandles i regjeringskonferanse. De skriver blant annet:
(20.10.1943)