En av Norges første rundkjøringer er under bygging ved Vestbanestasjonen i Oslo. Dette skjer som et ledd i vegvesenets fremtidige trafikkordning i Pipervika. Det er planer om flere rundkjøringer: «Trafikken i Rådhusstrøket vil med tiden øke sterkt, hvorfor disse rundkjøringsplasser kommer til å vise seg meget praktiske», skriver Aftenposten. (Skjermbilde fra Aftenposten arkiv) (22.10.1943)