Solveig Bergslien, som siden 1941 har vært involvert i motstandsarbeid ved siden av sitt arbeid som kontorfullmektig og stenograf på kriminalavdelingen ved Stavanger politikammer, blir arrestert av Gestapo. 24-åringen har tilknytning til undergrunnsavisen Patrioten, er agent for etterretningsorganisasjonen XU og har deltatt i den britiske SIS-virksomheten i Rogaland. Arrestasjonen kommer som et resultat av lekkasjer fra kolleger på politikammeret. Bergslien blir underkastet en rekke harde forhør og fengsles i Gestapos hovedkvarter i Stavanger. (Foto: Klongn/own work, Wikimedia) (21.10.1943)