Quisling nedsetter det offentlige utvalget Granskningskommisjonen, som får i oppdrag å bringe klarhet i om Nygaardsvold-regjeringen forut for 9. april fulgte «folkerettens regler for en nøytral stats rettigheter og forpliktelser». Pådriver er Herman Aall, som mistenker statsminister Nygaardsvold for å ha spilt dobbelt med nøytralitetspolitikken og i virkeligheten ha inngått avtaler med Storbritannia. Det er Hitler selv som har bedt Quisling om å igangsette granskningen, etter Knut Hamsuns audiens i Tyskland tidligere i år. Der talte Hamsun for Aalls sak. Kommisjonen rekker aldri å avslutte sitt oppdrag, men samler inn en del materiale som senere blir overlatt til Undersøkelseskommisjonen av 1945. (24.10.1943)