På grunn av mangel på råstoff, pålegger Næringsdepartementet industri og handel å vise den største sparsommelighet med papir: Blant annet skal kjøpmenn droppe å bruke innpakningspapir, og publikum må selv sørge for å holde emballasje ved innkjøp. Brukt papir må ikke brennes eller kastes, men tas vare på for videre bruk så lenge det er anvendelig, påpekes det. (20.10.1943)