DS Hallfried av Oslo blir torpedert og senket nord for Azorene. 31 mann av besetningen trekkes ned av dragsuget, mens tre mann klarer å berge seg på en flåte. Disse blir plukket opp av jageren Wrestler. (31.10.1943)