Etter arrestasjoner i Levanger, er Henry Rinnan, Ivar Grande, Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby med på tortur i Misjonshotellet i Trondheim. (20.07.1943)

Milorg-avdelingen i Harstad blir reorganisert med Leif Bothner, Klaus Voldstad, Arne Thorbergsen, Olav Olsen og John Eid Olsson som tillitsmenn. (19.07.1943)

Næringsdepartementet bestemmer at syke som får rasjonerte matvarer på grunnlag av legeattest skal få fratrukket merker på sitt tobakk-kort. (19.07.1943)

På oppdrag fra Henry Rinnan etablerer Harry Rønning en agenturforretning i Olav Tryggvasons gate 1 i Trondheim som ny dekkadresse for Rinnanbanden og kontakt med negative agenter. (18.07.1943)

MS Ransæter av Oslo går på en mine utenfor Prestmåsøy, nord for Bodø. Forliset koster fem mennesker livet: Fire av mannskapet og skipsførerens 13-årige datter. (17.07.1943)

Reisende ribber jernbanevogner for alt slags utstyr, melder en hovedstadsavis. «Skammelige tyverier som påfører jernbanen store utgifter», står det. (17.07.1943)

Knut Sand og Harald Larsen rømmer fra Falstad fangeleir. De har planlagt å klippe over ståltrådgjerdet på et sted som ligger i død vinkel i forhold til det nærmeste av de tre vakttårnene. Planen lykkes. De klipper over gjerdet uten å bli oppdaget, kryper flere hundre meter oppover langs en bekk som ligger dypt i terrenget, tar av seg fangeklærne og legger på sprang. De springer uten stans i fire timer i terrenget. Langs veiene blir det raskt stor militær trafikk. Tre-fire kompanier settes inn i jakten på rømlingene, under ledelse av Gestaposjef Flesch. Men de unngår å bli tatt og kommer seg til Sverige. Bildet viser fangekortet til Knut Sand, hvor det nederst står: «Entlassen am 17.7.43 wohin: ? entflohen». (Frigitt den 17.7.42 hvorhen: ? flyktet) (17.07.1943)

Slåtten er i full gang over hele Norge. På Sørlandet, i Rogaland og en god del av Østlandet, er mye høy allerede kommet i hus. Til tross for jevnt gode avlinger, blir det ikke noe kronår: Grunnen er at det meste av kløveren er blitt borte, og da kan man erfaringsmessig ikke vente seg en toppavling. (17.07.1943)

Mens DS Bjørkhaug av Ålesund ligger til kai i Alger for å laste italienske og tyske landminer, inntreffer en eksplosjon som blåser bort hele forskipet og forårsaker flere eksplosjoner og branner i havneområdet. Omtrent 1000 mennesker blir drept. Av skipets besetning, omkommer kapteinen og tre andre nordmenn, samt tre briter, én danske og én russer. (16.07.1943)

Det meldes om mye jordbær og blåbær. Bærplukking er en populær form for matauk, og folk med spann og kurver drar av sted for å plukke innenfor den tillatte grensen på 25 kilometer fra hjemmet. (15.07.1943)

N. Jacobsens Elektriske Verksted i Gøteborggata i Oslo skades av en brannbombe. Det er Osvald-gruppen som står bak aksjonen. (15.07.1943)

En tysk marinebataljon på 1100 soldater, kanonmannskap og et ingeniørkompani på 100 mann overtar Fjell festning på Sotra. Det er omtrent 2000 russiske, polske og serbiske krigsfanger som har klargjort festningen, og arbeidet med å gjøre ferdig hele anlegget vil pågå helt til krigens slutt. (14.07.1943)

Den jugoslaviske krigsfangen Miloš Banjac, som arbeider på «Blodveien» mellom Langset og Saltnes i Nordland, blir skutt og drept av tyskerne. Broren tegner et kors med den dødes blod på fjellveggen rett ved. Siden har korset blitt malt opp jevnlig. (14.07.1943) 

Syv personer som drakk tresprit ved en konfirmasjonsfest på Helgøy i Troms sist helg, er avgått ved døden. Ytterligere 75 er brakt til sykehus. Selskapet besto av 200 mennesker, og så å si alle ble forgiftet av trespriten. (14.07.1943)

Det opplyses om at man ikke lenger trenger reisetillatelse på lokalstrekninger kortere enn 25 kilometer fra hjemmet. Bare tjenestereiser for stat, kommune og parti, yrkes- og forretningsreiser av livsviktig betydning, tvingende familieanliggender, samt transport av pasienter til lege og sykehus gir grunnlag for reisetillatelse ut over 25 kilometer. (14.07.1943)

Erik Johan Knoll fra Oslo blir arrestert og satt på Møllergata 19. Han har vært med på å utføre spesialoppdrag for Milorg. Senere blir han sendt til Sachsenhausen og dør der. (13.07.1943)
«Når det gjelder tilførselen av generatorbrensel og tjære, er situasjonen meget god, om man ser bort fra Trøndelag og Nord-Norge», uttaler direktør Bugge i Gassgeneratorstyret. Det hugges mye knottved; over hele landet er det fordelt et hogstkvantum på omtrent 500 000 favner, som skal brukes til generatorbrensel kommende driftsår. Praktisk talt hele næringslivet er avhengig av at landeveistransporten ikke stopper opp. (13.07.1943)

55 nordmenn møter opp til det som blir kalt ordenspolitikurs på den avsidesliggende herregården Johannesberg ved Gottröra, nord for Stockholm. Dette er begynnelsen på de polititroppene som skal rykke inn i Norge i maidagene 1945. Utdannelsen av politifolk skjer i samarbeid med svenske politimyndigheter. Det er gitt grønt lys for å utdanne totalt 1500 mann på Johannesberg. (12.07.1943)

150 tyske soldater går i land fra et marinefartøy i Laukvik, like øst for Berlevåg. Oppgaven er å finkjemme hele Varangerhalvøya på jakt etter partisaner: Nordmenn i russisk tjeneste. To forskjellige grupper med henholdsvis tre og fem partisaner blir avslørt og funnet, hvorav tre fra den sistnevnte gruppen blir brent inne i en hule med flammekastere som tyskerne har rekvirert i Vardø. De resterende klarer å flykte. Tyskerne klarer å rulle opp en rekke medhjelpere i lokalsamfunnet, og det blir en bølge av arrestasjoner i tiden fremover. Av de fem rømte partisanene blir to drept i skuddvekslinger i Petsamo og én tar sitt liv foran øynene på forfølgerne. De to siste blir tatt til fange; den ene blir senere henrettet mens den andre går over i tysk tjeneste. (12.07.1943)