Det opplyses om at man ikke lenger trenger reisetillatelse på lokalstrekninger kortere enn 25 kilometer fra hjemmet. Bare tjenestereiser for stat, kommune og parti, yrkes- og forretningsreiser av livsviktig betydning, tvingende familieanliggender, samt transport av pasienter til lege og sykehus gir grunnlag for reisetillatelse ut over 25 kilometer. (14.07.1943)