55 nordmenn møter opp til det som blir kalt ordenspolitikurs på den avsidesliggende herregården Johannesberg ved Gottröra, nord for Stockholm. Dette er begynnelsen på de polititroppene som skal rykke inn i Norge i maidagene 1945. Utdannelsen av politifolk skjer i samarbeid med svenske politimyndigheter. Det er gitt grønt lys for å utdanne totalt 1500 mann på Johannesberg. (12.07.1943)